Enviaments i devolucions

POLÍTICA D' ENVIAMENTS I LLIURAMENTS

Enviament i lliurament del producte

Un cop hem rebut la seva comanda, la processem i procedim al correcte embalatge dels productes, protegint-los de la manera més apropiada per al seu transport.

Li confirmem l'enviament mitjançant un correu electrònic en què li indicarem la sortida de la seva comanda de les nostres instal·lacions juntament amb el número de localitzador perquè pugui fer-ne el seguiment a través d' https://www.seur.com/es/index.html.

NOGSA SC es compromet a enviar i lliurar el producte a l'adreça que el Client assenyali al formulari de compra, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins el Territori nacional (península i balears) o Andorra.

Per a qualsevol excepció en relació amb les modalitats d'enviament i lliurament poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de la web o enviant un correu a lasimfoniastore@gmail.com perquè puguem estudiar la seva sol·licitud i informar-li al respecte.

És important que l'Usuari posi atenció a l'hora d'emplenar les dades de direcció d'entrega de la comanda. NOGSA SC en cap cas es farà responsable d'adreces d'entrega de la comanda que resultin incorrectes o incompletes.

Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l'horari laboral habitual.

Per motius de seguretat, NOGSA SC no enviarà cap comanda a apartats de correus ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari i la seva direcció.

Informem el Client que és possible en alguns casos que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat pel remitent fins amb dos intents (excepte períodes de pic de producció, en un) i els següents en punts de recollida de la xarxa SEUR. En cas d'absència del destinatari es deixarà avís de l'intent de lliurament i la forma d'acordar la mateixa.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el que l'empresa de missatgeria posa el producte a disposició del client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

El transport a temperatura controlada és essencial per mantenir la frescor d'alguns dels nostres productes peribles, per això a través de SEUR, el nostre operador logístic de transport, garantim el manteniment de la mercaderia a la temperatura que els productes necessiten, mantenint així la cadena de fred durant tot el trajecte, des de la recollida fins al lliurament en destinació.

NOGSA SC recomana als seus clients, que tinguin en compte a partir del moment de l'entrega del producte i fins al seu consum, evitar trencar amb la cadena de fred que el manté.

Terminis de lliurament

La comanda li serà lliurada, des de la data de confirmació, en un termini màxim de 7 dies laborables, encara que el nostre termini de lliurament habitual sol oscil·lar entre els 3 i els 5 dies des de la confirmació de la comanda.

Aquests terminis són una mitja, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major.

En casos de retards en els lliuraments, NOGSA SC informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells i posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució.

En el cas de retards imputables a NOGSA SC, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'Apartat "Política de Devolució".

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per causa atribuïble al Client.

Despeses d'enviament

El cost dels enviaments es calcula en base a les tarifes negociades amb el nostre operador logístic de transport, en funció de variables com el pes, el volum o el tram de recorregut.

Les despeses de transport corresponent a cada enviament es mostraran abans de finalitzar el procés de compra, i el seu import serà carregat juntament amb el preu dels productes adquirits.

Per a tots aquelles comandes en els que l'entrada del producte requereixi el pagament d'impostos locals o aranzels duaners serà el client qui hagi d'assumir aquests costos, no estant aquests inclosos en el preu del producte.

Els preus per als lliuraments amb destinació a Andorra inclouen impostos indirectes.

Lliuraments no realitzats i pèrdues

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda, no s'ha concertat l'entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb nosaltres. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquesta serà retornada a les nostres instal·lacions i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, el client podrà optar per l'anul·lació de la comanda o per un nou enviament per part de NOGSA SC.

En tot cas, la mercaderia estarà assegurada amb l'assegurança obligatòria establert per llei, segons la Llei Orgànica de Transports (LOT).

Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que per compte de NOGSA SC realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge.

Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cops, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, es compromet a comunicar-ho a NOGSA SC via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d'aquest moment no s'atendran incidències per aquest tipus.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

NOGSA SC es consagra a l'excel·lència i respondrà sempre de qualsevol falta de conformitat dels seus productes. No obstant això, com a conseqüència de la naturalesa dels productes que venem a través de la nostra botiga en línia, no s'han d'entendre com a faltes de conformitat, lleugeres variacions en el color, mida, forma o pes del producte pel que fa a la fotografia i / o la descripció que apareix a la nostra pàgina web.

Tampoc es considerarà falta de conformitat l'error o desconeixement per part del client de la capacitat evolutiva natural del producte (sabor, texura, olor, color etc.).

Malgrat els nostres alts estàndards de control de qualitat, NOGSA SC no pot garantir que productes de diferents sèries tinguin en tot moment exactament el mateix sabor o olor.

L'informem que en cap cas podran retornar els següents productes:

  1. Productes que hagin estat desprecintats després del lliurament, per raons de protecció de la salut o higiene.
  2. Productes confeccionats conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats.
  3. Productes que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  4. Productes que, després del seu lliurament i per la seva naturalesa, s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Procediment de devolució

Tenint en compte el caràcter perible dels productes comercialitzats per NOGSA SC, és molt important que qualsevol reclamació en relació amb el producte adquirit, sigui tramitada el més ràpid possible dins de les 24 h següents a la seva recepció, dirigint-se per escrit a lasimfoniastore@gmail.com i acordar així els termes de la devolució.

El client només podrà dur a terme una devolució en els supòsits següents:

  1. Si la quantitat dels formatges és inferior a la quantitat de la comanda.
  2. Si la caixa ha estat seriosament danyada d'una manera que afecti la qualitat dels formatges (en aquest cas ha de comunicar-ho al transportista de forma immediata i fer-ho constar a l'albarà de lliurament)
  3. Si els productes rebuts no corresponen amb la comanda realitzada.
  4. Si els productes es troben en mal estat en el moment de la recepció. En aquest sentit cal dir que NOGSA SC treballa amb formatges artesans que tenen absència de colorants i conservants per la qual cosa en alguns casos, certes referències poden produir floridura benigne que no pot ser considerat «producte en mal estat». Aquesta floridura benigne forma part del procés natural de curació del formatge i en cap moment és perjudicial per a la salut.

L'Usuari haurà de retornar la totalitat o la resta de les unitats del producte que no han estat tastades, en perfecte estat (no danyades, embrutades o obertes per l'Usuari), correctament protegides i, idealment, en el seu embalatge d'origen.

Únicament en el cas que el producte lliurat es trobi en mal estat o sigui incorrecte, i un cop comprovada la irregularitat per part de NOGSA SC, el client tindrà dret a una devolució del 100% de l'import, inclosos impostos i despeses d'enviament.

En cap cas NOGSA SC acceptarà devolucions que no s'ajustin a el procediment i els canals marcats en aquesta política.

Reemborsaments a el client

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.

NOGSA SC gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d'arribada a les seves instal·lacions de la comanda retornada.

L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.